Hvor skal jeg logge inn?

Innlogging gjøres ved å følge lenken: https://login.divako.no/

Her har du tre alternativer som avhenger av din rolle i prosjektet.
1. Er du beboer skal du bruker "Beboerportalen".                                     
2. Styreledere og eller administratorer logger inn via "Nettverk & Målerhåndteringer"
3. Teknikker eller driftsansvarlig i prosjektet logger inn via "Teknikkerporal"
Stikkord